سپتامبر 1, 2019
درد ساق پا ( علایم و علل )

درد ساق پا ( علایم و علل )

حرکات مداوم و زیاد کف و مچ پا موجب اسیب رسیدن به فیبرهای عضلات تیبالیس خلفی در محل اتصال به استخوان می شود . شین اسپلینت […]
فارسی